Op 22 december 2016 gepubliceerd door Sonja Bakker

Iedere ambassadeur voegt iets eigens toe aan het HR Ontwikkelhuis. Zo organiseerden Ester L. Kalis, advocaat Arbeidsrecht bij van der Steenhoven advocaten en het HR Ontwikkelhuis de workshop Late Summer Class voor HR Professionals. De klik was er, dankzij eenzelfde visie, vanaf de eerste ontmoeting.   

Sonja: Ester, wij kennen elkaar nu bijna drie jaar. Je maakt tijdens onze eerste ontmoeting bij woningcorporatie Ymere impact door je doortastendheid en de manier waarop je verbinding zoekt met de ander. Daarom heb ik je gevraagd om één van onze ambassadeurs te worden. Waarom heb jij eigenlijk ja gezegd?

Ester: Ik herinner mij dat ook nog goed. Na een woelige tijd met veel veranderingen bij Ymere dacht ik meteen: Ja, dat is de juiste persoon op die plek! Ik houd ervan om vrij direct contact te hebben en te denken in het belang van die ander. Daarom moet je wel weten wat die ander drijft. Zeker als de uitdagingen groot zijn, kom je dan samen tot de beste resultaten. “Wie de harten wint, heeft gemakkelijk spel met de hoofden” past bij mijn werkwijze dus. Ik vond het leuk dat je mij vroeg als ambassadeur: ik geloof erg in jouw concept (zie als advocaat arbeidsrecht natuurlijk veel HR-afdelingen), wilde graag ons goede contact voortzetten en mijn ervaring op een andere manier inzetten.

Sonja, jij bent vorig jaar gestart met het HR Ontwikkelhuis, wat is voor jou de grootste uitdaging?

Sonja: Voor mij persoonlijk is de grootste uitdaging om focus te houden op de drie speerpunten binnen het HR Ontwikkelhuis: Young Professional Programma, ontwikkeltrajecten en bemiddelingsvraagstukken. En dit allemaal onder de paraplu van de HR Businesspartner van de toekomst. Ik vind veel leuk en denk graag mee met een opdrachtgever. Voordat ik het weet ben ik afgedwaald van mijn eigen dienstverlening. Daar moet ik scherp op blijven. Mij helpt het om met de ambassadeurs te blijven spiegelen op mijn eigen gedrag. Een kop koffie met jou zet mij altijd weer op scherp, heel waardevol.

Wat haal jij je er voor jezelf uit, Ester?

Ester: Waar een kop koffie al niet goed voor is. Wat haal ik er voor mijzelf uit vraag je? Om te beginnen kunnen wij samen heel goed brainstormen, op een creatieve manier. Zoals laatst toen we hebben bedacht om samen een workshop te gaan organiseren eind september. Ik vind het heel leuk om daar met jou over te sparren en het resultaat is een workshop waarbij HR en Arbeidsrecht elkaar versterken. HR en Arbeidsrecht kunnen niet zonder elkaar. Weten wat er speelt bij HR, waar behoefte aan is, hoe ik als arbeidsrechtadvocaat (en natuurlijk met ons hele team) zo goed mogelijk in die behoefte kan voorzien. En natuurlijk om de andere ambassadeurs te leren kennen. Ons contact houdt mij dus ook scherp.

Ik denk trouwens dat de drie speerpunten binnen het HR Ontwikkelhuis die je noemt, al zo breed zijn dat je de (meeste) wensen van een opdrachtgever daar toch onder kunt vatten. En ja, daarbinnen moet je extreem dienstverlenend zijn. En dat ben jij.

Hoe ben je trouwens tot deze drie speerpunten gekomen binnen het HR Ontwikkelhuis?

Sonja: Ik ben vorig jaar gestart met het bieden van een tweejarig programma voor jong HR-talent. Gaandeweg blijkt er ook behoefte te zijn aan ontwikkeltrajecten van zittende HR Businesspartners. De rol is in transitie en van HR Businesspartners wordt steeds meer gevraagd dat ze zichzelf kunnen inzetten als instrument. Businessgedreven, effectief en echt impact maken is een behoefte die ik veel hoor in de gesprekken met HR Directeuren. In ons Young Professional Programma is dit een belangrijk leerdoel. En voor onze dienstverlening is het dan ook vrij eenvoudig om ontwikkeltrajecten op maat te maken voor onze opdrachtgevers.

Omdat we inmiddels een groot netwerk hebben opgebouwd in HR, kunnen we soms ook meedenken bij werving- en selectievraagstukken. Dit laatste is niet onze prioriteit, maar als we een opdrachtgever kunnen helpen om zijn afdeling verder te professionaliseren door het juiste talent te koppelen, doen we dat graag.

In de advocatuur maak je, denk ik, ook het verschil door jezelf in te zetten als instrument. Hoe doe jij dit?

Ester: Toch nog even eerst een vraag aan jou (om je scherp te houden): eerder gaf je aan dat je focus wilt houden op drie speerpunten, waaronder bemiddelingsvraagstukken. Wat versta je daar eigenlijk onder? Ik vraag dat omdat ik lees dat je ook soms wilt meedenken bij werving- en selectievraagstukken. En daarbij geef je aan dat dat niet je prioriteit is. Wil je me nog eens uitleggen wat dan bemiddelingsvraagstukken zijn?

Sonja: Haha ja hoor, je mag mij prima scherp houden. Graag zelfs. Werving- en selectievraagstukken zijn hetzelfde als bemiddelingsvraagstukken. Zo zie je maar hoe verwarrend het kan zijn als je iedere keer in andere termen communiceert. Ik ben geen werving- en selectiebureau omdat bij mij ontwikkeling voorop staat. Maar soms zoekt een HR Professional een nieuwe werkomgeving die beter aansluit bij zijn/haar ontwikkeldoel, daar wil ik dan graag bij ondersteunen. Dit kan bemiddeling in een vaste baan zijn, maar ook een detacheringsvorm. Ik denk dat aankomende jaren de arbeidscontracten meer hybride worden. Er ontstaan dan allerlei dienstverbanden die aansluiten bij het inzetten van talent. De term bemiddelingsvraagstukken klinkt voor mij logischer dan werving- en selectievraagstukken.

Voldoende antwoord op je vraag?

Ester: Dat je het verschil maakt door jezelf in te zetten als instrument, geldt eigenlijk altijd hè? Ik heb mezelf eigenlijk nooit bekeken als instrument. Ik ben 28 jaar geleden in de advocatuur gerold en toen was de rol van advocaat heel anders dan nu. Met veel meer afstand tot de cliënten, veel afwachtender, een cliënt kwam naar jou toe en niet andersom, veel meer tijd voor dingen (brieven waren per post lang onderweg), toch ook wel veel meer procederen en dus niet bezig met jezelf in te zetten als instrument. Maar als ik nu terugkijk en me afvraag hoe het komt dat ik vaak al jarenlang werk voor met name (grotere) werkgevers, actief in diverse branches, dan zie ik wel overeenkomsten met wat jij zegt. Aan advocaten wordt ook steeds meer gevraagd en ik herken me in wat jij noemt: businessgedreven, effectief en ook de persoonlijke aanpak. Daardoor kom ik samen met de cliënt tot het beste resultaat. Dat is dan weer de basis voor een vaak jarenlange samenwerking. En ik krijg vaak gelijk en/of bereik een heel goed onderhandelingsresultaat. Dat helpt ook in mijn vak. Hoe zie jij eigenlijk de samenwerking tussen HR Businesspartners en arbeidsrechtadvocaten?

Sonja: De samenwerking tussen HR Businesspartners en arbeidsrechtadvocaten start wat mij betreft vanuit gelijkwaardigheid. Je bent samen verantwoordelijk voor het resultaat. De HR Businesspartner regisseert het proces vanuit de stakeholders (OR, directie, management, medewerker, etc.) en de arbeidsrechtadvocaat is verantwoordelijk voor de inhoud van het arbeidsrechtelijke vraagstuk. Beiden maken gebruik van elkaars kennis en kunde en daarin is het belangrijk dat je elkaar weet te vinden, je heldere afspraken maakt en elkaar kunt aanspreken.

Ik heb nog een laatste vraag aan jou. Wat zou jij vanuit jouw ambassadeursrol willen toevoegen aan het coachen van een HR-talent? Met andere woorden, als we een HR-talent tien jaar later interviewen, wat zal hij/zij dan voornamelijk herinneren aan de samenwerking met jou?

Ester: Dat er een goede basis is voor de samenwerking tussen HR Ontwikkelhuis, HR Businesspartners en wij als arbeidsrechtadvocaten blijkt wel uit de enthousiaste reacties die wij donderdag 29 september jl. kregen van de deelnemers aan de ‘Late Summer Class voor HR Professionals’. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van onze samenwerking, vanuit mijn rol als ervaren arbeidsrechtadvocaat en vanuit mijn rol als ambassadeur van jouw bedrijf. Wij organiseren natuurlijk vaker een, zo noemen wij dat dan, Client Class Arbeidsrecht waarbij wij actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het inhoudelijk programma ‘kennis en kunde bij disfunctioneren; verbetertraject, herplaatsing in een passende functie; kortom dossieropbouw’ werd door jou en Mieke naadloos afgewisseld met jullie onderdeel ‘Toegevoegde waarde van HR Professionals met professionele vaardigheden; kortom communicatie’. Daar zit onze verbinding en daar zit onze gezamenlijke kracht. En dat wordt herkend door in dit geval de deelnemers.

Tijdens de workshop maakte het filmpje over contact maken veel los bij de deelnemers. Echt contact maken is van groot belang in gesprekken met (disfunctionerende) medewerkers, maar in ieder gesprek natuurlijk. Luisteren in plaats van praten. Ook de feedbackoefening was veelzeggend. Heel erg leuk om op deze wijze met elkaar samen te werken. Dat gaan we meer doen! Wat ik belangrijk vind in de samenwerking met jongere advocaten/juristen of met (dat is je vraag) een HR-talent, is om mensen te helpen om beter te worden in hun vak. Kansen geven en niets voor waarheid aannemen. En als er dan ook nog wat van mijn gestructureerde werkwijze wordt overgenomen, heeft iedereen daar voordeel van.

Wanneer doen we de volgende bijeenkomst, Sonja?