Op 17 mei 2017 gepubliceerd door Sonja Bakker

Succesvolle HR Businesspartners aan het woord

Als expert op het gebied van de HR Businesspartner gaan wij in gesprek met succesvolle HR Businesspartners. Wat maakt hen succesvol?

Een openhartig interview met Niels Korevaar, Senior HR Businesspartner bij Blokker.

Je wordt in het netwerk van het HR Ontwikkelhuis aangemerkt als een goede HR Businesspartner. De rol van HR Businesspartner lijkt een containerbegrip te worden. Wat versta jij onder deze rol?

De betekenis zit voor mij heel erg in de naam ‘partner zijn in business’. De manager is uiteindelijk verantwoordelijk voor het succes van een afdeling. Als HR Businesspartner ben je degene die hem of haar daarin ondersteunt en het succes mede mogelijk maakt vanuit de expertise van HR. Bij KPN noemden we dat ‘copiloot’ zijn. Dat betekent wel dat je de business en de partner ontzettend goed moet kennen. In de samenwerking staat het succes van de manager uiteindelijk voorop. Dat wil niet zeggen dat je het altijd eens moet zijn met elkaar, je bent juist kritisch.

De rolonderscheiding zit eigenlijk in de discussie over de ‘HR-push’ of de ‘HR-pull’ benadering. Bied je vanuit het HR-beleid een ‘one size fits all’ benadering of kijk je specifiek naar wat er speelt wat je vertaalt naar de bestaande HR-instrumenten. Voor mij betekent deze rol dat ik vanuit de bril van de business kijk en daarin een vertaling naar HR maak.

Hoe omschrijf jij de meerwaarde van deze rol voor een organisatie?

De meerwaarde zit heel erg op vakmanschap en vakinhoud. Je biedt de manager inzicht en expertise op HR-thema’s. Het hangt heel erg af van je persoonlijkheid of je de dingen aanvoelt die er moeten gebeuren en ze daadwerkelijk voor elkaar krijgt. Dan maak je impact.

Op welke manier maak jij jouw meerwaarde voor een organisatie zichtbaar?

Als HR Businesspartner ben ik op veel losse thema’s actief en werk ik voor verschillende managers. Het werk dat ik voor de één doe, is vaak onzichtbaar voor de ander. Ik heb moeten leren te delen wat ik doe. Dus concreet in het MT-overleg laten zien welke doelen ik heb opgesteld en wat ik heb gerealiseerd. Het helpt om hiervoor vanuit de organisatiestrategie een HR-jaarplan op te stellen. Hierin benoem ik concrete doelen die ik vervolgens evalueer en analyseer met data of onderzoeken.

Als HR Businesspartner neem je jezelf als instrument mee. Wat moet volgens jou een HR Businesspartner in huis hebben om deze rol te kunnen uitvoeren?

Als HR Businesspartner zijn drie zaken belangrijk. Allereerst beschik je natuurlijk over goede kennis van HR. En die kennis is breed, je krijgt immers met een grote diversiteit aan thema’s te maken die eigenlijk allemaal specialismen op zich zijn.

Daarnaast is het belangrijk om impact te maken. Dat doe je enerzijds door de business te doorgronden. Anderzijds zijn ook sterke adviesvaardigheden nodig en dat is een spel van ruimte geven en ruimte nemen. Ruimte geven door het vertrouwen te ontwikkelen en een relatie met de manager op te bouwen. Daarbij neem je ruimte door heldere observaties te maken, bijvoorbeeld van gedrag. De kunst is dat je dat eerlijk teruggeeft en dat is soms best spannend. Daar kun je de grootste impact mee maken.

Vervolgens vind ik dat het ook gaat om ownership bij HR Businesspartners. Je kunt je gemakkelijk verstoppen achter verantwoordelijkheden van de manager. Volgens mij hoort het tegenovergestelde bij deze rol, namelijk naar voren treden.

Kun je een voorbeeld geven waarin je makkelijk aansluiting vond met jouw partner in de business?

Ik heb een samenwerking met een manager gehad die werd gekenmerkt door een heel diep vertrouwen. Dat is ontstaan doordat we een aantal stevige noten met elkaar hadden gekraakt. Iemand met wie ik in eerste instantie moeizaam samenwerkte en ontzettend mee in botsing kwam. Daar zijn we uit gekomen doordat ik mijzelf eerst kwetsbaar heb opgesteld. Ik heb aangegeven hoe ontzettend ik van de situatie baalde en heb ook teruggegeven welk aandeel hij volgens mij daarin had. Dat pakte goed uit en dan ontstaat er echt een vertrouwensrelatie en dan wordt samenwerken zo veel makkelijker. Je weet wat je aan elkaar hebt, je spreekt zaken sneller uit en je bent niet meer bang voor elkaars reactie.

Kun je een voorbeeld geven waarin dit moeilijk ging?

Ik heb een ervaring waarin het mij heel veel tijd heeft gekost om een relatie op te bouwen, men liet het achterste van de tong niet zien. Dit kwam doordat er te veel politieke belangen speelden, er onstond er een context waarin niemand elkaar meer vertrouwde. Dan is het moeilijker om aansluiting te vinden.

Hoe ging jij hiermee om?

Ik leerde de negatieve impact van angst en wantrouwen op het resultaat kennen. De gemiddelde mens wil zich conformeren en zoekt acceptatie. De gedragsnormen in een organisatie zijn heel helder voelbaar. Ik heb daar bewustwording op gecreëerd en geleerd dat je waakzaam moet zijn niet mee te gaan in die gedragsnormen die disfunctioneel zijn. In de drang naar acceptatie ga je daar makkelijk in mee. Als HR Businesspartner moet je de persoon zijn die daar niet in mee gaat en de organisatie daar juist mee confronteert. Als je dat kwijtraakt heeft men een stuk minder aan je.

Waarin onderscheid jij je?

Dat is interesse, ik verdiep me echt. En mijn enthousiasme. Ik vind het echt leuk om het werkveld te leren kennen. Ik ben hoog betrokken en zit er echt tussen. Van origine ben ik psycholoog. Ik houd ervan om te kijken naar gedrag en hoe mensen zich gedragen in de werkcontext. Daarbij ben ik sfeergevoelig en doorzie ik situaties vrij snel. Ik kan observaties doen die een andere blik en een andere benadering geven.

Ik denk dat ik oprecht en authentiek ben waardoor de ander mij vertrouwt. Ik streef naar harmonie, verbondenheid en gemeenschappelijke doelen. Ik laat blijken dat ik er hard voor wil werken om gemeenschappelijk resultaat te boeken.

Ik ben ook pragmatisch, er zijn natuurlijk ook veel situaties die enorm kunnen escaleren en veel tijd kosten. Deze los je soms simpelweg op door adequaat te handelen.

Wat heb jij in de loop van de tijd moeten leren of ontwikkelen?

Natuurlijk de basale HR-kennis, daarin leer ik nog steeds. Ook ontwikkel ik mijn persoonlijke stijl; wat vind ik überhaupt van HR-instrumenten en casuïstiek. Het is niet altijd zwart-wit, daar zit een persoonlijk element in. En ik heb geleerd hoe je impact maakt in een-op-eencontact, maar ook in een MT. Ik heb moeten leren om me niet te bescheiden op te stellen. Dat gaat over het uitspreken als ik dingen zie en dingen voel; de confrontatie aangaan. Dat gaat ook over kwetsbaar durven zijn.

Bij deze ontwikkeling heb ik veel hulp gehad, van goede collega’s en coaches. Maar ook via trainingen waarin ik situaties oefende. Ik dacht bijvoorbeeld vaak ‘anderen zullen het ook wel zien en voelen, dus ik slik het wel in’. Ik heb geleerd dat het uitspreken van de juist simpele dingen juist waardevol kan zijn.

Veelal wordt er gezocht naar HR Businesspartners die proactief zijn. Wat betekent dit begrip voor jou?

Dat je zelf gaat ontdekken wat er nodig is, dus actief iets gaat brengen op HR-gebied. Het is vaak makkelijk om advies te geven als iemand daarom vraagt. De uitdaging is ook advies te geven als iemand daar niet om heeft gevraagd.

Is de wijze waarop jij bent opgegroeid van invloed geweest op jouw professionele carrière?

Ja! Van mijn ouders heb ik nuchterheid meegekregen en de wil om hard te werken. Maar ook interesse in de wereld en de mensen om ons heen. In ons gezin werd geleerd dat ieder mens er mag zijn en moet je je soms verplaatsen in de situatie van een ander. Dat probeer ik ook in het HR-vak te doen. Ik ben de oudste van een gezin van drie kinderen. Als oudste voel ik me verantwoordelijk. De HR Businesspartner is natuurlijk ook een bijzondere baan omdat het een solistische baan is. Je moet je dan wel verantwoordelijk voelen. Als jij het niet doet, pakt niemand het op.

Op welke manier werk jij nu aan jouw persoonlijke ontwikkeling?

Voor mij werkt het altijd om iets te doen dat ik nog nooit heb gedaan, dingen die ik spannend vind. Ik heb bijvoorbeeld in het buitenland gewerkt. Daar was het aanpassen aan een andere werkcultuur zonder dat je jezelf verliest de uitdaging. Dat is voor mij heel leerzaam geweest. Nu ik weer terug ben in Nederland is dat ook belangrijk voor mijn ontwikkeling. Ik ben nu weer toe aan een meer inhoudelijke ontwikkeling.

Wat moet een organisatie jou bieden om succesvol te kunnen zijn in deze rol?

Een omgeving waarin persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Ook vind ik de ruimte om invulling te geven aan HR-beleid op een manier die past bij mijn persoonlijke stijl belangrijk. Daarvoor heb ik een context nodig waarin durf en lef worden aangemoedigd zodat je dingen kan uitproberen en fouten mag maken. Zo vind ik een gezonde balans tussen in de pas lopen en mijn eigen draai vinden.

Waar ben jij het meest trots op?

Ik heb 9 jaar in de telecom gewerkt waar kostenreductie hoog op de agenda stond. In de harde thema’s als reorganisatie hebben mensen mij teruggeven dat ze me toch hebben ervaren als een menselijk gezicht. Dat vind ik belangrijk en daar ben ik trots op. Daarnaast hou ik van resultaat, waarde toevoegen. Dan voel ik me nuttig. Mijn oud-werkgevers hebben bij mijn vertrek hebben aangegeven dat ze dat erg op prijs hebben gesteld. Daar ben ik trots op!

Wat is volgens jou de belangrijkste ontwikkeling in het HR-werkveld?

Wat mij opvalt is dat mensen zich echt anders gaan verhouden tot werk en de werkgever dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Deze ontwikkeling gaat snel en blijft veranderen, gedreven door technologie en globalisering. De uitdaging is dat de werkgever zich contant blijft aanpassen, in de directe aansturing en het HR-beleid.  Wanneer je werkomstandigheden en aansturing aanbiedt die ver afstaan van wat de mensen op de arbeidsmarkt wensen, dan ben je gewoon minder succesvol. HR moet blijven onderzoeken wat we hierin kunnen doen en het ook werkelijk realiseren. HR heeft vaak door drukte en hectiek een interne focus, deze vraagstukken vragen veel meer een blik van buiten naar binnen.

Het HR Ontwikkelhuis focust zich op het ontwikkelen van de HR Businesspartner van de toekomst. Wat moet volgens jou het talent van de toekomst brengen?

Stevige en autonome persoonlijkheid met in de basis een flinke dosis enthousiasme en onbevreesdheid. Het jezelf als instrument inzetten wordt alleen maar belangrijker. Dat vergt een bereidheid om in jezelf te investeren, naar jezelf te kijken en je kwetsbaar op te stellen.