Maak van je probleem een succes!

Succesvolle medewerkers maken succesvolle organisaties. Een vraagstuk waar je al langere tijd tegenaan loopt, zorgt voor nog meer vraagtekens, inefficiëntie en verminderde resultaten. Als je wilt leren van en met elkaar is er nog maar één mogelijkheid: Denk Anders en gebruik de energie die het probleem van je vraagt in je eigen voordeel!

‘Anders Denken’ is een Intervisie Methode waarbij je op een andere wijze wordt uitgedaagd om opnieuw en anders te kijken naar jouw vraagstuk. De methode nodigt de deelnemers uit om actief vanuit verschillende perspectieven over een probleem na te denken. De basis vormen twee casussen die 2 deelnemers rondom hun eigen ontwikkeling inbrengen. In groepsverband wordt er gekeken hoe de casushouder met dit probleem kan omgaan. Het resultaat is om te ervaren hoe het is om op andere wijze te kijken en na te denken over een probleem.

Wat levert deelname op?

Na het doorlopen van de methode heb je geleerd op welke manier je je problemen in kunt zetten voor je eigen succes.

Doelgroep

De Intervisie Methode ‘Anders Denken’ is bedoeld voor iedere medewerker op ieder niveau. Het minimumaantal deelnemers is 4 en het maximum is 8 deelnemers. Het spel kan ook ingezet worden voor intervisiegroepen, (zelfsturende) teams of een agile werkend team.

Locatie en aanmelden

Deze methode kan zowel op de eigen locatie als in de eigen inspiratieruimte van het HR Ontwikkelhuis gefaciliteerd worden. Wil je deze intervisie methode in jouw organisatie inzetten of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onze chat, info@hrontwikkelhuis.nl of 088 101 2600.