Op 6 maart 2019 gepubliceerd door Sonja Bakker

In eerste instantie zouden alleen de HR-adviseurs van Zadkine een ontwikkelprogramma doorlopen, om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en eigen impact te vergroten. Het beviel echter zo goed, dat nu ook het hele management eraan moet geloven. Het resultaat is volgens Jamila Eddini, HR-directeur bij Zadkine, dat er eindelijk een gemeenschappelijke taal wordt gesproken.

Eddini startte zo’n twee jaar geleden als HR-directeur bij regionaal opleidingscentrum Zadkine in Rotterdam. Bij haar komst blijkt dat het daar al werkzame team adviseurs, in principe de titel ‘HR Businesspartners’ dragend, nog een flinke weg te gaan heeft. “Als Businesspartner moet je strategisch advies geven”, vertelt Eddini. “Maar veel werkzaamheden waren op operationeel niveau. Het gat was daardoor best groot. Dus ik dacht: we moeten beginnen bij het begin, echt terug naar de basis. Wat moet ik kunnen als Businesspartner, wat juist laten?”

Eddini gaat op zoek naar een bureau dat daarbij kan ondersteunen. De keuze valt op het HR Ontwikkelhuis.  “Ik wilde dat het aangeboden programma zodanig was ingericht, dat wij het konden inpassen in wat wij voor ogen hadden. Veel klassieke bureaus gaan ook op een heel klassieke manier dat traject in, waarbij elke stap van het programma vaststaat. Bij het HR Ontwikkelhuis vond ik maatwerk, een team dat ook ons inspraak gaf tijdens de ontwikkeling van het programma. Bovendien spraken de werkvormen mij erg aan, net als de trainers en het out of the box-denken.”

Samen met het HR Ontwikkelhuis ontwikkelt Eddini een aantal leergangen. Daarin worden niet alleen de doelstellingen van Zadkine als organisatie verwerkt, maar ook de individuele ontwikkelwensen van de deelnemende HR-adviseurs. Het programma moet de professionals gaan helpen hun eigen toegevoegde waarde op de strategische thema’s van Zadkine te vergroten.

Het traject start met het zelf ophalen van feedback in de business, om zo een duidelijk beeld van het eigen gedrag op de werkvloer te kunnen schetsen. Wat is er nodig om een als volwaardige partner in de business te functioneren? Na een intakegesprek met een persoonlijke coach stellen de adviseurs een aantal individuele doelstellingen op in een Persoonlijk Effectiviteit Plan. Om hen te helpen deze doelen te behalen en te laten groeien in de rol van Businesspartner volgen de deelnemers vervolgens twee leerlijnen: Persoonlijke Effectiviteit en Inhoudelijke Effectiviteit.

Tijdens intensieve workshops wordt onder de noemer Persoonlijke Effectiviteit onder meer gewerkt aan het ontwikkelen van autonomie, het denken vanuit eigen kracht, het vergroten van zelfvertrouwen en het professionaliseren van communicatie. Inzicht verkrijgen in eigen patronen en het effect van deze handel- en denkwijzen hoort daar ook bij, evenals een heldere blik op de dynamiek in het team. Inhoudelijke Effectiviteit richt zich vooral op concrete kennis en vaardigheden op het gebied van HR Analytics, leiderschap bij ziekteverzuim, SPP en verandermanagement. Daarnaast volgen deelnemers tijdens de duur van het eenjarige programma intervisie om te leren van strategische HR vraagstukken dat hen in staat stelt het geleerde direct toe te passen.

De deelnemers zijn volgens HR-directeur Eddini tijdens het traject flink de diepte ingegaan. “Er zijn heel wat traantjes gevloeid en ze zijn zichzelf enorm tegengekomen. Vooral doordat hen gevraagd werd echt naar zichzelf te kijken. Er was veel aandacht voor hoe je reageert in bepaalde situaties. Kruip je dan in de slachtofferrol of ga je juist zorgen? Waarom doe je dat dan? Waar komt dat vandaan? Daar moet je dan echt doorheen. Eigenlijk heel logisch, je moet eerst heel goed naar jezelf kijken voor je impact op anderen kan hebben.”

Maar het was het waard, vindt Eddini, die zegt dat het programma veel waardevols opgeleverd heeft. “Ik vind de groei ongelooflijk. We hebben onlangs de afsluitende presentaties gehad, waarin de adviseurs op een rijtje hebben gezet waar ze vandaan komen, wat ze allemaal hebben gedaan en wat ze daarvan hebben geleerd. Dat was fantastisch om te zien. Mensen van wie ik het nooit verwacht had, die dan zo nadenken over hun eigen gedrag. Of een adviseur die altijd vrij onzichtbaar meedraaide, die nu zo stevig in zijn schoenen staat. Elke deelnemer heeft er iets anders uitgehaald, terwijl ze in wezen toch gewoon hetzelfde programma hebben gevolgd. Dat vind ik heel bijzonder.”

Reden om samen met het zusje van het HR Ontwikkelhuis, het Leiderschap Ontwikkelhuis, tevens een programma te ontwikkelen voor de directie, het management en de potentials. Zij zijn net begonnen, maar ook binnen deze doelgroepen van Zadkine valt de werkwijze in goede aarde. “Iedereen is erg positief. Ook voor ons als directie geldt dat je eerst moet weten wat jou zelf drijft, voordat je anderen kunt aansturen en de potentie van de ander kunt benutten.”

Wat nu al zichtbaar is bij de recent gestarte groepen, en Eddini de grootste winst van het afgeronde programma van de HR-adviseurs noemt, is het ontstaan van een gemeenschappelijke taal, en de durf om elkaar in duidelijke bewoordingen aan te spreken op bepaald gedrag. “De adviseurs zijn niet meer onzeker. Eerder was het: kunnen we dat? Nu zeggen ze: natuurlijk kunnen we dat! Zo moet je er ook instaan, als je strategisch advies geeft. Deze ontwikkeling was keihard nodig, en ik ben heel blij met de uitkomsten.’’