Vernieuwende leermethodes

Het HR Ontwikkelhuis ontwikkelt leermethodes die helpen om op een andere en nieuwe manier naar jezelf en teams te kijken. Ideaal voor HR Businesspartners die ontwikkeltrajecten faciliteren en begeleiden.

Expeditie Teamontwikkeling

Leer je teamleden en je team op een nieuwe manier kennen om nog beter samen te functioneren. Dit uitdagende bordspel helpt teams om zich bewust te worden van hun gezamenlijke impact wanneer ze hun krachten en talenten bundelen. Het spel daagt de teamleden uit actief inzicht te krijgen in de unieke talenten en schaduwtalenten van teamleden. Met dit in het achterhoofd kan er vervolgens gereflecteerd worden op het functioneren als team als geheel.

Anders Denken

Ervaar hoe het is om op verschillende manieren een probleem te benaderen. Dit bordspel nodigt de deelnemers uit om actief vanuit verschillende perspectieven over een probleem na te denken. De basis vormen twee casussen die 2 deelnemers rondom hun eigen ontwikkeling inbrengen. In groepsverband wordt er gekeken hoe de casushouder met dit probleem kan omgaan. Het resultaat van het spel is om te ervaren hoe het is om op andere wijze te kijken en na te denken over een probleem.

Expeditie Leiderschap

In deze tijd waarin verandering de nieuwe constante is, is het cruciaal dat leiders van teams en organisaties hier succesvol richting aan kunnen geven. In deze expeditie gaan de deelnemers op onderzoek naar zichzelf; hoe verbinden zij zich aan de strategie van de organisatie en wat is er nog nodig om ‘binnen’ daadwerkelijk te doen wat ‘buiten’ wordt belooft. Zij krijgen inzicht in welke instrumenten zij al in huis hebben en wat er nog ontwikkeld dient te worden om meer impact in het team en de organisatie te maken. Langs onderwerpen als visie, passie, creativiteit en vakmanschap reizen de deelnemers als helden van buiten naar binnen. Door middel van vragen en opdrachten krijgen zij inzicht in wat hun unieke succesfactor (factor X) is.

Wil je meer weten over het inzetten van deze methodes binnen een team of groep?

Interesse gewekt? Vraag onze brochure aan!