Vergroot de effectiviteit van het team

Succesvolle teams maken succesvolle organisaties. Een team vol topspelers betekent niet automatisch een topteam. Een effectief team weet elkaar aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden en is zich bewust van elkaars talenten. Om tot een topteam te komen is het van belang dat er naast aandacht voor individuele ontwikkeling ook oog is voor teamontwikkeling.

Team Transitie Methode

Deze methode is erop gericht om de vaardigheden persoonlijk leiderschap, stijlflexibiliteit, dialoog vaardigheden en het geven- en ontvangen van feedback verder te ontwikkelen. Deze vaardigheden stellen alle teamleden in staat om een hulpvraag te durven stellen en om teamdoelen na te streven. Met de Team Transitie Methode haal je maximaal rendement uit je team en zal de curve van succes flink stijgen!

Certificering Team Transitie Methode

Tijdens het certificeringsprogramma word je opgeleid tot facilitator van de Team Transitie Methode. Als Team Transitie Facilitator help je om volwassen- en professionele teams te bouwen waarin men écht zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en goed samenwerkt. Je wordt door een ervaren trainer opgeleid hoe je een transitie faciliteert en diepgang brengt in de dialoog. Je leert de achtergrond, het kader en tal van ervaringsgerichte werkvormen uit de methode.

Het eerst volgende certificeringsprogramma start 23 maart 2020!

Intervisie Methode ‘Anders Denken’

Ervaar hoe het is om op verschillende manieren een probleem te benaderen. Deze methode nodigt de deelnemers uit om actief vanuit verschillende perspectieven over een probleem na te denken. De basis vormen twee casussen die 2 deelnemers rondom hun eigen ontwikkeling inbrengen. In groepsverband wordt er gekeken hoe de casushouder met dit probleem kan omgaan. Het resultaat is om te ervaren hoe het is om op andere wijze te kijken en na te denken over een probleem.

Expeditie Leiderschap

In deze tijd waarin verandering de nieuwe constante is, is het cruciaal dat leiders van teams en organisaties hier succesvol richting aan kunnen geven. In deze expeditie gaan de deelnemers op onderzoek naar zichzelf; hoe verbinden zij zich aan de strategie van de organisatie en wat is er nog nodig om ‘binnen’ daadwerkelijk te doen wat ‘buiten’ wordt belooft. Zij krijgen inzicht in welke instrumenten zij al in huis hebben en wat er nog ontwikkeld dient te worden om meer impact in het team en de organisatie te maken. Langs onderwerpen als visie, passie, creativiteit en vakmanschap reizen de deelnemers als helden van buiten naar binnen. Door middel van vragen en opdrachten krijgen zij inzicht in wat hun unieke succesfactor (factor X) is.

RealDrives

Leer je persoonlijk drijfveren kennen en dat van je team. In hoeverre passen jij en je team je gedrag aan aan jullie omgeving? Wanneer is dat effectief en wanneer juist niet? Leer je eigen gedrag en dat van je team kennen én begrijpen.