Phoenix opleidingen

Het HR Ontwikkelhuis is deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix opleidingen te Utrecht.
Het HR Ontwikkelhuis is aanspreekbaar op het handelen en werken volgens deze code.
Dit betekent ook dat het HR Ontwikkelhuis verbonden is aan een klachtencommissie. 

Ethische code

Voor de tekst van de Ethische Code klik hier.

Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt over onze opleidingen kun je je richten tot onze klachtenprocedure. Voor de tekst klik hier.

Klachtencommissie Phoenix

Phoenix Opleidingen TA/NLP
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht
Tel 030 – 271 13 83