Op 2 februari 2018 gepubliceerd door Sonja Bakker

Ymere werkt samen met HR Ontwikkelhuis aan persoonlijke effectiviteit

De rol van het HR-team van Ymere is de afgelopen jaren al veranderd van operationeel ondersteunend naar tactisch en strategisch adviserend, een ontwikkeling die ervoor heeft gezorgd dat de HR-professionals een stevige positie bekleden binnen de Management Teams van de in de metropoolregio Amsterdam opererende woningcorporatie. Toch ontstond er de behoefte aan het maken van een vervolgstap, die de impact van HR op de business nog verder zou vergroten. Om dat te bereiken doorliep het team het HR Businesspartner programma van het HR Ontwikkelhuis. Niet zonder resultaat.

,,Enerzijds was er behoefte aan verdere inhoudelijke verdieping van een aantal actuele HR- thema’s, anderzijds aan persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Maike Beekman, manager van het HR-team van Ymere. ,,Gedegen kennis en expertise zijn uiteraard basisvoorwaarden, maar zelfs met die zaken in huis bleek het nog niet altijd makkelijk om aan te sluiten bij businessvraagstukken, of een groep mondige managers gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Zeker dat laatste vergt kennis over hoe je jezelf als instrument kan inzetten, en welke persoonlijke onzekerheden en valkuilen je daarvoor moet overwinnen”
Na gesprekken met een aantal organisaties over de mogelijkheden op het gebied van een HR Businesspartner ontwikkelingstraject viel de keuze van Maike al snel op het HR Ontwikkelhuis. ,,Vooral wegens de persoonlijke benadering, het leveren van écht maatwerk en de vakkennis en ervaring van de coaches op het gebied van HR in het algemeen, en leren en ontwikkelen in het bijzonder . Ook de toepassing van diverse leervormen sprak ons aan: de combinatie van theorie, training, coaching, simulatie en leren op locatie. Verder bleek tijdens de vormgeving van het project dat er sprake was van een fijne samenwerking.”

Inmiddels heeft het HR-team van Ymere het eenjarige programma van het HR Ontwikkelhuis afgerond. De adviseurs zijn gecoacht en getraind op het gebied van persoonlijk leiderschap en kregen handvatten aangereikt die hen helpen vanuit de businessvraag te ondersteunen en te adviseren. Dat gebeurde onder meer in workshops, waarin de deelnemers leerden wat hun vaste patronen zijn, waarom ze daar in bepaalde situaties in terugschieten en hoe zij deze kunnen doorbreken.

Het geleerde werd vervolgens ook in de praktijk gebracht. Een waardevolle aanvulling, vertelt Maike.   ,,Bijvoorbeeld de schaduwcoaching op de werkvloer: tijdens die coaching worden de deelnemers zich er echt van bewust wanneer het voor hen moeilijk wordt en waar hun ontwikkelpunten liggen, of juist hun kracht.”  Deze bewustwording is verder uitgewerkt met de nabootsing van een MT tafel, waaraan met behulp van acteurs veelvoorkomende situaties geoefend werden. Verder kregen de HR professionals persoonlijke coaching, werkten ze samen in intervisiegroepen en volgden zij enkele vakinhoudelijke modules, die Maike samen met Sonja Bakker van het HR Ontwikkelhuis ontwikkelde.
De verbetering in de persoonlijke effectiviteit is significant, stelt Maike, die zegt na dit jaar een groei te zien bij alle leden van het HR-team. ,,Ze hebben aan stevigheid gewonnen, zijn zich veel bewuster van hun rol en, niet onbelangrijk, ze hebben een stuk meer zelfvertrouwen. Dat wordt niet alleen door mij gezien, maar ook elders in de organisatie.”

Ook de adviseurs zelf merken het verschil. Senior adviseur Aine Jansen, tevens leidinggevende van de HR-servicedesk, zegt dat het programma hem inzicht heeft gegeven in waarom en hoe hij dingen doet. Misschien wel vooral in waarom ik dingen soms uit de weg ga. De individuele coaching heb ik met name als heel waardevol ervaren. Ik merk dat ik nu, na dit jaar, meer de regie pak in mijn werk. Zonder er teveel bovenop te zitten. Er is een goede balans.”

Jennifer van der Haer, tevens senior HR-adviseur, vult aan: ,,Heel concreet ben ik me er bijvoorbeeld nu van bewust dat je niet  alleen door doelmatig een goed advies te geven krachtig kan zijn, maar ook door op een bepaalde manier in contact te zijn met die ander. Hoe gedraagt hij of zij zich bijvoorbeeld, en kan ik het benoemen en wellicht veranderen als die rol niet behulpzaam is? Wat ik ook bijzonder vind aan het programma, is dat je elkaar als team een stuk beter leert kennen.”

Dat de hele energie van het team is veranderd valt ook Maike op. ,,Het programma heeft zeker bijgedragen aan de betrokkenheid en het werkplezier, een mooi stukje extra winst. We zijn natuurlijk nog niet klaar, ik zie het als een continu proces: we blijven ons ontwikkelen. Maar ik ben erg tevreden over de impact die het programma tot nu toe al heeft gehad. Ik kan iedereen die op deze manier een slag met zijn HR-team wil maken een training van het HR Ontwikkelhuis aanraden.”