Masterclass Paradox Navigator – Nader te bepalen

Expert: Sonja Bakker

Jouw rol pakken als HR Businesspartner in een veranderende omgeving vraagt om expertise van de beste experts.
Daarom organiseert het HR Ontwikkelhuis een leergang waarin professionals werken aan hun HR vakmanschap.
Je kunt de hele leergang volgen waarin je een jaar werkt in een leergroep of je separaat inschrijven voor de masterclasses. Voor meer informatie over de volledige leergang klik hier.

Sonja Bakker verzorgt de masterclass Paradox Navigator.

Elke vijf jaar onderzoeken Dave Ulrich e.a. de belangrijkste HR-competenties binnen het HR Competency Study (HRCS) van de RBL Group. In de meest recente, inmiddels zevende, ronde van dit onderzoek is er een nog grotere rol weggelegd voor de invloed van de business op HR. Met de analyse van meer dan 32.000 enquêteantwoorden, tonen de onderzoekers aan dat HR-professionals waarde hebben en hun impact kunnen verviervoudigen wanneer ze zich effectief organiseren. Daarnaast is er een nieuwe, spannende rol toegevoegd aan het model: De Paradox Navigator.

In deze masterclass werken we met dit nieuwste model. We onderzoeken hoe de wetenschap kijkt naar de strategische partnerrol van HR en hoe dit aansluit op de praktijk van alledag: wat houdt de rol in, hoe wenselijk is deze en welke factoren beïnvloeden het uitvoeren van deze rol? Hieruit komen waardevolle lessen naar voren die organisaties en HR-professionals kunnen gebruiken om de strategische rol van HR te vergroten.

Deze masterclass biedt jou een praktische kijkt op jouw rol, de rol van HR binnen jouw eigen én andere organisaties. Je doet kennis op van de 9 belangrijkste competenties voor HR- professionals en – afdelingen. Dit begint met 3 core competenties, gevolgd door nog 6 kerncompetenties. De masterclass biedt verdieping op de meeste vernieuwende rol in dit competentiemodel: de Paradox Navigator.

De Paradox Navigator

Voor het eerst heeft een rol geen eigen aandachtsgebied zoals ‘strategie’ of ‘technologie’, maar gaat deze juist over het omgaan met de verschillende rollen en het steeds weer balanceren tussen verschillende belangen. Belangen van interne versus externe stakeholders bijvoorbeeld. Of doelen voor de korte of lange termijn, strategische of administratieve werkzaamheden, decentralisatie versus centralisatie en top-down of bottom-up organiseren. Hoewel het onderzoek aantoont dat de Paradox Navigator de belangrijkste voorspeller is van organisatieperformance, scoren HR-professionals er relatief laag op.

Je onderzoekt in deze masterclass wat deze rol van jou vraagt en waar jij (en jouw organisatie) winst kan behalen.

Even voorstellen… Sonja Bakker.                                     

Verfrissend, verbindend en faciliterend, dat kenmerkt mij. Ik weet uit ervaring dat wanneer mensen met elkaar verbinden, zij in staat zijn om te leren van elkaar. Ontwikkelde mijn visie op HR en leiderschap door samen te werken met leiders en HR professionals. Door te kijken en te luisteren. Door HR Businesspartners te coachen en te trainen. Door opleidingen en literatuur. Door persoonlijke ervaring in de rol van leider en HR Businesspartner. Door vallen en opstaan.

Mijn kracht is het maken van contact door af te stemmen op de ander en de organisatie. Het creëren en aanbieden van een nieuw perspectief dat ondersteunend is aan het leerproces en de strategische doelen. Door tot de kern te komen, zonder oordeel en altijd vanuit respect. Door energie, balans en vertrouwen als belangrijke ankers te gebruiken.

Investering Masterclass:

€ 300,- exclusief BTW

Interesse gewekt? Neem contact met ons op voor meer informatie op 088 1012600 of laat je gegevens hieronder achter, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.